MATERIAŁY DOTYCZĄCE DZIEJÓW PARAFII GODYNICE:

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, Warszawa 1881r.

Godynice, wieś, pow. Sieradzki, gm. i par. Godynice, dawniej należała do starostwa klonowskiego, odległa od Sieradza wiorst 21. (...) W roku 1827 było ludności dusz 531. Szkoła elementarna na 80 uczniów. Na gruntach tej wsi znajdują się ślady starożytnych cmentarzysk, dotąd nie badanych. Wieś ta dawniej należała do par. Brzeźnio. W 1602 r. Marcin Biskupski Podkomorzy Łęczycki, dziedzic przyległych włości Starce, wybudował tu kaplicę drewnianą pod tytułem św. Marcina i św. Zofii, którą Maciej Pstrokoński Biskup przemyski konsekrował w 1603r. Obecnie kościół w dość smutnym jest stanie, gdyż zgniły z powodu starości grozi upadkiem. Dziś parafia Godynice liczy dusz 2420. (...) własności większych (dworów) w całej gminie nie ma; grunta po większej części piaszczyste, nieurodzajne, z tego powodu produkcja nędzna, chów inwentarza mały, zakładów przemysłowych żadnych nie masz, prócz młynów i wiatraków. (...) Zajęcia ludności wyłącznie rolnicze. Z przyczyny złych i nieurodzajnych gruntów, braku zakładów przemysłowych, trudnej komunikacji, a głównie z braku oświaty, ludność nie mając innego zarobkowania jak tylko przy rolnictwie prowadzonym na zasadach pierwotnych, znajduje się w stanie ubogim. Kościół znajduje się jeden w Godynicach, szkoły dwie, we wsi Brąszewicach i w Godynicach.
{mospagebreak}
ZE SPISU FUNDI INSTRUKTI z 1879r.

 
Pierwotnie Parafia Brzeźnio była bardzo rozległą, gdyż do niej należały wsie i pustkowia teraźniejszej Parafii Godynice. W roku 1602 za zezwoleniem ówczesnego Proboszcza Marcin Biskupski Podkomorzy Łęczycki, Dziedzic wsi Starce należącej do Parafii Godynice wybudował kościół filialny we wsi Godynicach z drzewa, gontami kryty, przy którym prezentowany kapłan przez proboszcza z Brzeźnia po większej części jako mający władzę quoad Spiritualia zamieszkiwał w Godynicach i Godynice pod nazwą filii do Brzeźnia należały aż do roku 1866 w którym to roku przy uregulowaniu Probostw w Królestwie Polskim Godynice zostały probostwem III - ej klasy.


ROCZNIK DIEC. WŁOCŁAWSKIEJ z 1991r.

Godynice - wieś o bardzo starożytnym rodowodzie, świadczą o tym starożytne cmentarzyska naterenie miejscowości. Parafia fundowana w 1602r., erygowana z części parafii Brzeźnio. Kościół parafialny zbudowany przez Marcina Biskupskiego, dziedzica wsi Starce w r. 1600, konsekrowany p.w. św. Marcina i św. Zofii przez biskupa przemyskiego Marcina Pstrokońskiego. Początkowo był kościołem filialnym mającym osobnego prebendarza. We wsi Starce była kaplica półpubliczna we dworze. Obecny Kościół murowany, neogotycki, zbudowany w roku 1883 na miejscu poprzedniego drewnianego z roku 1602. Konsekrowany w roku 1891. W ołtarzu głównym Pan Jezus na krzyżu. W ołtarzu bocznym Matka Boża z dzieciątkiem z XVII w. w nowej sukience. Obraz zasuwany wizerunkiem św. Zofii. Chrzcielnica neogotycka. Krucyfiks barokowy z XVIII w. Dwa krzyże procesyjne rokokowe. Kielich z połowy XVII w. Posadzka terrakotowa - dar wychodźców do Prus.
{mospagebreak}

 
KRONIKA PARAFIALNA

W roku 1935 został mianowany administratorem parafii w Godynicach ks. Piotr Panek. W roku 1941 ks. Panek wyjechał do Warszawy, by uniknąć aresztowania. Kościół został zamknięty 4 października1941r. Aż do lutego 1945r. w kościele przebywał niemiecki sztab wojskowy. Na wieży kościoła był punkt obserwacyjny. W roku 1945 w lutym ks. P. Panek wracając z Warszawy do Godynic z wojskiem polskim i rosyjskim zginął od bomby w czasie nalotu samolotów niemieckich pod Sochaczewem i tam na cmentarzu został pochowany. W roku 1948 została dokonana ekshumacja zwłok ks. Panka i zostały przewiezione do parafii Godynice. W uroczystościach tych wziął udział ks. Biskup Franciszek Korszyński sufragan włocławski.


(pisownia oryginalna)

Proboszczowie:

  1. ks. Leon Kępski (brak danych)
  2. ks. Ignacy Jany +1886
  3. ks. Rajmund Schiwelbein +1901
  4. ks. Tomasz Żychowicz +1913
  5. ks. Wincenty Gawłowski +10.07.1936
  6. ks. Piotr Panek +luty 1945
  7. ks. Czesław Łaszyński - wyjechał na Ziemie Odzyskane
  8. ks. Ksawery Gołębiewski +16.06.1982
  9. ks. Władysław Golanowski +17.04.2001
10. ks. Kan. Sławomir Kostrzewa do 2013
11. ks. Łukasz Kręczyński