Mówię Ci:
Bóg jest Miłością i kocha Ciebie dzisiaj! Bezwarunkowo! Takim jakim jesteś! „ Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, Nabrałeś wartości i Ja cię miłuję..." Izajasz  43,4

MYŚLISZ: DLACZEGO TEGO NIE DOŚWIADCZAM?
Grzech jest barierą.  „ Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć...”  List do Rzymian 6,23
„Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej...”  List do Rzymian 3,23
 

WIĘC CO ?  NIE MA NADZIEI ?
Jezus dał zbawienie światu– Tobie i mnie. Umarł i zmartwychwstał – odkupił nas  od grzechu i śmierci. Już jesteś ZBAWIONY !!
„Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie. I miały je w obfitości.” Ewangelia według Św. Jana 10,10


JEST JEZUS I CO DALEJ?
Uwierz i nawróć się! Ogłoś Go swoim Panem. Oddaj Mu swoje życie i pozwól Mu nim kierować .
„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, I w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie.” List  do Rzymian 10,9
 

JEZUS W NIEBIE – A JA ZOSTANĘ SAM !
Duch Święty jest Przyjacielem i Pomocą w każdym momencie. Daje siłę  i wiarę w zwycięstwo. Przyjmij Go !
„Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie-Niech przyjdzie do mnie i pije ! „  Ewangelia według Św.  Jana 9,37


JAK WYTRWAĆ W WIERZE?
We Wspólnocie Kościoła - czyli ludzi wierzących, że Jezus: żyje, działa, uzdrawia, rozwiązuje każdy problem, prowadzi od zwycięstwa do zwycięstwa w  radości, pokoju i prawdzie. Wspólnota – w której Duch Święty ma głos.
„ Podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem  Dla siebie członkami.” List do Rzymian 12,5
„ On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha...” 2 list do Koryntian 3,6
 

MODLITWA ODDANIA ŻYCIA JEZUSOWI
Panie Jezu, Ty kochasz mnie dzisiaj takiego jakim jestem. Przyjmuję pełnię Twojej miłości, uznaję przed Tobą moją grzeszność. Dziękuje Ci, że przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Uznaję w Tobie jedynego Pana i Zbawiciela oddając Ci całe moje życie, i otwieram moje serce dla Ciebie. Amen.